Big Experiment / Arbrawf Mawr 2017

Friday September 1st – Sunday September 3rd 2017 – Doors open at 6:00pm
Canolfan Halliwell Centre


Booking closed
Sorry, bookings for this event are now closed.
Ticket Quantity
Ystafell sengl / Single room
£130.00
Closed
Mae'r pris yn cynnwys y dosbarthiadau, llety a phob pryd o fwyd / Price includes tuition, accommodation, and all meals
Gwely mewn ystafell dau wely / Bed in twin room
£130.00
Sold Out
Mae'r pris i bob person ac yn cynnwys y dosbarthiadau, llety a phob pryd o fwyd / Price is per person, and includes tuition, accommodation, and all meals
Student or in school/ Myfyriwr/aig neu yn yr ysgol
£60.00
Closed
Mae'r pris yn cynnwys y dosbarthiadau, llety mewn ystafell rhannu a phob pryd o fwyd / Price includes tuition, bed in shared room, and all meals
Di-breswyl / Non-residential
£90.00
Closed
Mae'r pris yn cynnwys y dosbarthiadau a phob pryd o fwyd / Price includes tuition and all meals

Prices in GBP - UK Pound Sterling
Promotion and discount codes can be entered on the next page.Wales’ folk weekend, packed with non-stop music, dance and song, workshops and sessions

with tutors Patrick Rimes, Angharad Jenkins, Guto Dafis, Aidan Sheehan, Bethan Rhiannon, Tudur Phillips, Arfon Gwilym and Sioned Webb

INCLUDES FREE CALAN CONCERT!

Instruments: Mixed-instrument groups from Advanced to Foundation

Folk Song

Dance: Clogging at Intermediate or Advanced

Gwerin Iau: special group for 7-10 year olds

More information, timetable, etc will be emailed to you.

Discount code? Choose your ticket type and enter it on the next page.

Coming in a group of 6 or more? Use discount code CLWB and tell us which group you're with.

The Early Bird discount price has now closed.
Penwythnos lawn dop o gerddoriaeth, canu a dawnsio gwerin Cymreig, gweithdai a sesiynau

gyda thiwtoriaid Patrick Rimes, Angharad Jenkins, Guto Dafis, Aidan Sheehan, Bethan Rhiannon, Tudur Phillips, Arfon Gwilym a Sioned Webb

YN CYNNWYS CYNGERDD GAN CALAN YN RHAD AC AM DDIM!

Offerynnau: Gwersi offerynnol cymysg, o safon Uwch i Sylfaenol

Canu Gwerin

Dawns: Dawns y Glocsen lefel uwch neu canolradd

Gwerin Iau: grwp arbennig i'r 7-10'au

Byddwn yn ebostio mwy o wybodaeth, y rhaglen a.y.y.b., yn fuan.

Côd disgownt? Dewiswch eich tocyn, ac fe fydd lle i'r côd ar y dudalen nesaf.

Ydych chi'n dod mewn group o 6 neu mwy? Defnyddiwch côd ddisgownt CLWB a dwedwch pa grwp rydych chi gyda nhw.
Mae'r pris Tocyn Cynnar wedi gorffen nawr.
More information about this event

GWYBODAETH DDEFNYDDIOL
USEFUL INFORMATION
Polisi diddymiad : Cancellation policyWhen

Starts: Friday, September 1st 2017 at 6:00pm
Doors open: 6:00pm
Ends: Sunday, September 3rd 2017 at 5:00pm

Add to calendar: GoogleAppleOutlookOther

Timezone: Europe/London
Bookings close: August 31st 2017

Where

Canolfan Halliwell Centre
Trinity St David's
College Road / Heol y Coleg

Carmarthen / Caerfyrddin
SA31 3EP
United Kingdom
 

Contact details

This event is organized by trac: Music Traditions Wales / Traddodiadau Cerdd Cymru.

Visit the website for full details
Telephone 01446 748556
Contact the event organizer
Lost or not received your tickets?


Information

Cyrraedd yn y car?

Cliciwch yma i fynd i fap Google  http://venuewales.co.uk/cy/find-us/

Bydd baneri mawr coch trac ger y Derbynfa.


 

Dod ar y trên?

Gallwn eich cwrdd o flaen orsaf Gaerfyrddin. Rhowch wybod i ni ar ba dren fyddwch chi’n cyrraedd. Bydd rhagor o wybodaeth ar hwn.

.

.

Arriving by car?

Clieck here for a Google map. http://venuewales.co.uk/find-us/

When you arrive, look out for the big red trac flags.

 

Arriving by train?

We will arrange to pick you up from and drop you off at Carmarthen station if you let us know what train you’re taking. There’ll be more information on this later on.


Event booking system powered by Bookitbee.com

© 2019 LIVE IT Group Ltd, Registered in England, number 08432364 at 3 Enterprise Centre, TN11 8BG
LIVE IT is a technology partner providing ticket fulfilment services and is not an agent for this event or affiliated with its organizers in any way.