Touring, Gigging & Developing Your Audiences

Teithio, Gigio a Datblygu eich Cynulleidfaoedd

Saturday, 10th March 2018 at 10:00am – Doors open at 9:30am
Chapter Arts Centre / Canolfan Celfyddydau Chapter


Booking closed
Sorry, bookings for this event are now closed.
Ticket Quantity
Touring, Gigging & Developing Your Audiences
£15.00
Closed

Prices in GBP - UK Pound SterlingTouring, Gigging & Developing Your Audiences : Neil Pearson
How, where, when, why? Strategies and case studies for both UK & International

• Developing strategies and plans for growing audiences in existing markets, and in developing new regions.
• Working with other artists and development partners on exchange programmes
• Getting gigs, approaching festivals and bookers (especially if you don’t have an agent), and when is it right to get an agent
• How to pitch, when to pitch, strategy around this and gaining profile with the right venues/festivals.  
• Building relationships with programmers and promoters
• What are programmers thinking when they book artists, and how to use this to your advantage.
• Matching your target territories to showcase events, what is out there and what is the right event to consider.
• How and when to take the risk - when is the right time to expand and how to do this strategically, who are the partners to consider?


Teithio, Gigio a Datblygu eich Cynulleidfaoedd: Neil Pearson
Sut, ble, pryd, paham: strategaethau ac astudiaethau achos ar gyfer y Deyrnas Gyfunol, a thu hwnt.
 
• Datblygu strategaethau a chynlluniau i dyfu cynulleidfaoedd mewn marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli, a datblygu ardaloedd newydd.
• Cydweithio gydag artistiaid eraill a phartneriaid datblygu mewn raglenni cyfnewid.
• Dod o hyd i gigiau, trafod gyda gwyliau a llogwyr (yn enwedig os nad oes gennych asiant), a’r amser cywir i fynd at asiant.
• Sut mae pitsio, pryd mae pitsio, y strategaeth ynghylch hyn ac adeiladu proffil gyda’r lleoliadau /gwyliau cywir.
• Adeiladu perthynas gyda rhaglenwyr ac hyrwyddwyr.
• Beth y mae’r rhaglenwyr yn ystyried wrth fwcio artistiaid, a sut y gallwch fanteisio ar hyn.
• Matsio’ch ardaloedd targed i ddigwyddiadau arddangos, beth sydd ar gael a pha ddigwyddiad y dylech chi ei ystyried.
• Sut a phryd y dylech gymryd y risg, beth yw’r amser iawn i ehangu a sut y gallwch wneud hyn mewn ffordd strategol, a pha bartneriaid y dylech eu hystyried?

More information about this event

Neil PearsonWhen

Starts: Saturday, March 10th 2018 at 10:00am
Doors open: 9:30am
Ends: 4:00pm

Add to calendar: GoogleAppleOutlookOther

Bookings close: March 10th 2018

Where

Chapter Arts Centre / Canolfan Celfyddydau Chapter
Market Road / Heol y Farchnad
Canton / Treganna

Cardiff
Caerdydd
CF5 1QE
United Kingdom
 

Contact details

This event is organized by trac: Music Traditions Wales / Traddodiadau Cerdd Cymru.

Visit the website for full details
Telephone 01446 748556
Contact the event organizer
Lost or not received your tickets?


Information

Parking is available at the venue or in nearby car parks.

Nearest station = Cardiff Central


Tea & coffee are provided, please bring your own lunch (or there are lots of local cafés)Gallwch parcio ym maes parcio Chapter neu'r rhai gerllaw.

Yr orsaf agosaf yw Caerdydd Canolog


Bydd te a choffi ar gael am ddim; dewch â'ch cinio eich hunain (neu mae llawer o caffis gerllaw)


Event booking system powered by Bookitbee.com

© 2019 LIVE IT Group Ltd, Registered in England, number 08432364 at 3 Enterprise Centre, TN11 8BG
LIVE IT is a technology partner providing ticket fulfilment services and is not an agent for this event or affiliated with its organizers in any way.

Background image by aperture_lag